Jer ti si nadasve svet, istinski Bože moj,
ti omogućuješ slatko pjevanje, ti si mir vjernicima,
a ne skup od triput po tri djevice u kolu1Triput po tri: Bilo je devet božica (muza), među kojima je bio Apolon s kitarom. Njih su pjesnici prizivali da im pomognu,
Triput po tri: Bilo je devet božica (muza), među kojima je bio
Apolon s kitarom. Njih su pjesnici prizivali da im pomognu
pri skladanju ili pjevanju svojih stihova.
kojemu se pribraja još i Apolon s kitarom.

 

Dike ter hvaljen’ja presvetoj Juditi!

Smina nje stvoren’ja hoću govoriti.

Zato ću moliti, Bože, tvoju svitlost:

Ne htij mi kratiti u tom punu milost!

 

Ti s’ on ki da kripost svakomu dilu nje

i nje kipu lipost s počten’jem čistinje.

Ti poni sad mene tako jur napravi

jazik da pomene ča misal pripravi.

 

Udahni Duh pravi u mni ljubav tvoja,

da sobom ne travi veće pamet moja,

bludeći ozoja z družbom starih poet,2Poet. Poete se zovu ki pišu verse.

boge čtova koja, kimi svit biše spet.

 

Da ti s’ nadasve svet, istinni Bože moj,

ti daješ slatko pet, vernim si ti pokoj,

a ne skup trikrat troj divička okola,

Trikrat troj. Devet biše božic i meju njimi

Apolo s kitarom, kih poeti prizivahu na pomoć

datan’ja ali kantan’ja njih veras.

pridavši još u broj s kitarom Apola.

 

Uzdvigni odzdola glas moj k nebu gori,

gdi tvoga pristola čtuju svetih zbori,

da der u tvem dvori bude ti uslišan

dokol izgovori od Judite pisan.

 

Grad veli Egbatan sazida i sredi

kralj hvale pohvatan Arfažat od Medi

pokol jur pogledi da vlada narodom,

preza svoje zledi kih podbi pod sobom.

Objašnjenje

  • 1
    Triput po tri: Bilo je devet božica (muza), među kojima je bio Apolon s kitarom. Njih su pjesnici prizivali da im pomognu
  • 2
    Poet. Poete se zovu ki pišu verse.